Retningslinjer for Personvern

 

1. GENERELT

Disse retningslinjene gjelder behandlingen av personopplysninger som er innhentet og behandles av Domus Eiendom Holding AS, 999 050 360, Sjøgata 4 og alle selskaper som forvaltes av Domus Eiendom Holding AS, heretter kalt Domus.

Domus er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi tar ditt personvern på alvor og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Disse retningslinjene redegjør for vår behandling av dine personopplysninger og dine rettigheter. Dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til Domus sin behandling av dine personopplysninger, ber vi deg kontakte oss på tlf: 95 247 472 eller e-post stian.sand@domuseiendom.no.

2. VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

2.1. Oppfyllelse av leieavtalen

Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for å inngå og/eller oppfylle et leieforhold med deg. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre avtaleforpliktelser.

2.2. Markedsføring

Dersom du samtykker til vår behandling av dine personopplysninger vil vi kunne behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål, herunder for å sende deg prospekter, kontakte deg for tilbud, mm.

Personopplysningene vi behandler om deg for markedsføringsformål er ditt navn, telefonnummer, postadresse og e-postadresse. Disse personopplysningene samles inn med det formål at vi skal kunne sende deg den informasjonen og yte de tjenestene du har samtykket til. Vi vil ikke benytte dine personopplysninger til andre formål med mindre du samtykker til det. Hvis du retter en henvendelse til oss, for eksempel ved å sende oss en epost, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse. All bruk av Domus sine markedsføringstjenester er frivillig, og basert på ditt samtykke. Du kan på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke ved at du tar kontakt med Domus gjennom kontaktopplysningene ovenfor. Slik tilbaketrekking kan eventuelt begrenses til kun å gjelde deler av behandlingen.

2.3. Bruk av nettsiden

Når du besøker nettsiden www.domuseiendom.no registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker, men for å administrere, utvikle og vedlikeholde nettsidene og tjenestene våre. Noen spesifikke funksjoner vi kan benytte er: www.domuseiendom.no kan benytte seg av finn.no sitt api for å vise frem utleieobjekter. I tilfeller der FINN.no AS gir Domus tilgang til FINN-brukeres personopplysninger, sikrer FINN rettslig grunnlag for dette. Domus vil være selvstendig behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som skjer på sin side, og er ansvarlig for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter som følger av gjeldende lovgivning.

Der Domus overfører personopplysninger til FINN.no AS, påligger det partnerkunden å sikre at de har rettslig grunnlag for dette.
Vår nettside benytter informasjonskapsler (cookies). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker.

3. OPPBEVARING OG DELING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler dine personopplysninger så lenge vi er pålagt ved lov, frem til du trekker tilbake ditt samtykke, eller til det ikke lenger er nødvendig for formålene som nevnt ovenfor. Oppbevaring utover dette vil kun forekomme der dette er pålagt oss etter lov eller vedtak fra offentlig myndighet.
Vi vil engasjere tredjeparter for å kunne levere tjenester til deg. Vi vil videre engasjere tredjeparter for å ivareta drifts- og sikkerhetsoppgaver knyttet til leieobjektet. I slike tilfeller vil det inngås databehandleravtaler med tredjepartene hvor det sørges for at deres behandling av dine personopplysninger skjer i tråd med disse retningslinjene og det til enhver tid gjeldene personvernregelverk.
Dine personopplysninger vil også deles og benyttes internt i Domus. Dine personopplysninger vil også deles med tredjeparter i den grad dette er pålagt oss etter loven eller vedtak fra offentlig myndighet.

4. DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til å anmode om innsyn i personopplysninger som gjelder deg, til å be om å få personopplysningene om deg korrigert eller slettet, eller til å kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. I tillegg til dette har du rett til å få personopplysningene vi oppbevarer om deg overført til en annen tjenestetilbyder.

De overnevnte rettighetene kan du ivareta ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er oppført ovenfor.

Dersom du mener at vi ved behandlingen av dine eller andres personopplysninger har brutt gjeldene personvernregelverk, kan en klage rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets hjemmesider: www.datatilsynet.no

5. ØVRIG

Vår hjemmeside kan lenke til andre nettsider eller applikasjoner som er eid og driftet av andre virksomheter. Domus har ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider eller applikasjoner. For informasjon om vilkår for bruk og personvern, henviser vi til nevnte sider. 

_____________________
Disse Retningslinjer for personvern er publisert på nettsiden til Domus og oppdatert
05.11.2018

 
Skriv ut